KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

Günümüzde sürdürülebilir yapılara olan talebin çoğalması ile yapılarda kullanılan ürünlere daha çok dikkat edilmeye başlanıldı. Bu sebeple, yapılarda kullanılacak ürünlerin çevreye zararlı etkisinin en az olacak şekilde geliştirilmesinin önü açıldı. Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Decleration (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü süresinde (hammadde eldesi, üretim ve atık oluşumuna kadar olan tüm basamaklar) ürünün çevreye olan tün etkilerinin incelenmesi ardından verilen bir belgedir. Çevresel...

Devamını Göster

Ramak Kala

Ramak Kala

İş Yerinde meydana gelen çalışan, işyeri yada iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylara Ramak Kala olayları denmektedir. Ramak Kala olayları genel olarak önleyici faaliyetler ile karıştırılabilmektedir. Önleyici faaliyet; Kaza olmadan önceki uygunsuz durumu tespit edip gerekli aksiyonların alınarak kaza olma ihtimalini düşürmek anlamına gelmektedir. Ramak Kala olaylarında ise olay gerçekleşmiştir fakat herhangi bir zarar oluşmamıştır. İş sağlığı ve güvenli...

Devamını Göster

Derz Dolgularda Su İtici Özellik ve Önemi

Derz Dolgularda Su İtici Özellik ve Önemi

Suyun yapı elemanlarına girmesi, bina güvenliği adına istenmeyen bir durumdur. Suyun yapı içerisine girmesinin engellenememesi durumunda, yapıda meydana gelecek zarar kaçınılmaz olur. Bu sebeple suyun dışarıda tutulması istenirki, burada ıslak hacimlerde yapılacak su yalıtımının ardından seramik aralarına uygulanan derzlerde doğru ürün seçimi büyük önem taşır. Su, malzemenin bünyesine dışarıdan nüfuz eder; suda çözünen tuzlar yüzeyde birikir, kirler ise yüzeyde kabuksu bir birikim oluşturur. Böylece ...

Devamını Göster

MegaZemin BYS İle Tozumayı Önleyin

MegaZemin BYS İle Tozumayı Önleyin

Betonun tozumasını engellemek, aşınmaya karşı direncini artırmak, darbelere karşı direncini artırmak son derece önemlidir. Beton tozuması; betonun içindeki toz partiküllerinin hidrostatik basınçla betondaki gözeneklerden yüzeye itilmesidir bunun sonucunda beton tozuması meydana gelir. Betonun tozuması düşük dayanımlı yüzeye neden olur. Soğuk beton üzerinde, ılık havadan dolayı nem biriktiği durumlarda taze betona işlem yapılması ile yüzey zayıflaması, Taze betonun yağmur, kar veya rüzgardan ko...

Devamını Göster

Seramik Yapıştırıcıları

Seramik Yapıştırıcıları

Günümüzde neredeyse her evin, dükkanın, mağazanın, marketin veya otellerin zeminlerinde ve duvarlarında kaplama malzemesi olarak seramik ile karşılaşmak mümkündür. Durum böyle olunca da kullanılan seramiklerin pazar açısından farklılaşması, gelişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Aynı zamanda yükselmekte olan büyük ebatlı seramik kullanım trendinin etkisi de günden güne artmaktadır. Büyük ebatlı seramiklerin estetik görünümüyle tüketicilerinde tercihleri arasına kolayca girdiği görülmektedir. Büyük ebatlı seramik...

Devamını Göster