KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Isı Yalıtımda Standart ve Gereklilikler

Isı Yalıtımda Standart ve Gereklilikler

TS EN 13499: Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Genleştirilmiş polistiren esaslı harici ısı yalıtım için kompozit sistemler (ETICS) Bu standart; binalarda ısı yalıtımı için kullanılan ve sistem olarak teslim edilen fabrika yapımı genleştirilmiş polistiren (EPS) esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri (ETICS) ile ilgili özellikleri kapsamaktadır. Harici kompozit ısı yalıtım sistemleri, ısı yalıtımı etkisini artırmak için, yeni veya mevcut duvarların dış yüzeylerine ve/veya çıkma tabanla...

Devamını Göster

İçten Isı Yalıtımı

İçten Isı Yalıtımı

Bir yapının ısı yalıtımında en ideal çözümü dış cephe ısı yalıtım sistemleri sunar. Dış cephe ısı yalıtım sistemi, duvar elemanlarıyla birlikte kolon, kiriş gibi betonarme elemanları da yalıtır. Yapının dışa bakan iç duvarları ile bina içi sıcaklığı arasındaki ısıl farka bağlı oluşabilecek yoğuşmadan dolayı küflenme oluşur; bu nedenle sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturmasından dolayı binanın mümkün olan durumlarda dıştan ısı yalıtım yapılması gerekir. Dış cepheye ısı yalıtımı uygulamalarının gerç...

Devamını Göster

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Ülkemizde de, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 2008 yılında çıkarılan “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliğiyle binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve bu çerçevede binaların sertifikalandırılması hedeflenmektedir. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ısı yalıtımını bir binanın olmazsa olmazları arasına yerleştirmektedir. 5 Aralık 2009’da yürürlüğe giren yönetmelik; binalarda Enerji Kimlik Belgesi’ni zorunlu kılmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi...

Devamını Göster

Güneş Yanıkları

Güneş Yanıkları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık havada geçirilen zaman da artmaya başladı. Güneş, çok önemli; ısı, ışık, enerji ve yaşam kaynağıdır. Güneş ışığı mutluluk verir ve D vitamini sentezinden sorumludur. Ancak güneş ışınlarına bilinçsizce maruz kalmak öncelikle güneş yanığı ile birlikte kahverengi renk değişiklikleri, foto alerji vegüneşle tetiklenebilen pek çok hastalığa neden olabilir. Uzun vadede ise deride tamiri mümkün olmayan DNA hasarına yol açan başta malign melanom olmak üzere deri kans...

Devamını Göster

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Su yalıtımsız bir bina 10 yıl sonra taşıma kapasitesinin % 66’sını kaybediyor. Deprem kuşağında olmamıza rağmen Türkiye’deki yapıların çoğunda su yalıtımı bulunmuyor. Bu da yapıya değişik yollardan su ve/veya nem sızmasına sebep olurken korozyona, dolayısıyla da yapıda dayanım kayıplarına sebep oluyor. Bunun en büyük örneği 1999 yılında yaşanan deprem felaketidir. 1999 depreminin ardından İstanbul’da incelenen 55 bin 651 konut ve işyerinin % 79’u hasarlı bulunmuş ve bu hasarlı binaların % 64’ünde ...

Devamını Göster