KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Bitüm, Bitümlü Kaplamalar ve Özellikleri

Bitüm, Bitümlü Kaplamalar ve Özellikleri

1. Giriş Bitümlü malzemeler, doğada katı ya da yarı katı halde bulunabildiği gibi, daha çok ham petrolün distilasyonu sonucu artık ürün olarak veya taşkömürünün karbonizasyonu sırasında bir yan ürün olarak elde edilen hidrokarbon malzemelerdir. Hidrokarbonlar, karbon ve hidrojenin birleşiminden oluşan, sade veya kompleks yapılı cisimler olup, organik kimyada önemli bir sınıf oluştururlar ve İçinde yaklaşık oranlarda şu elementler bulunur: • Karbon %70-85 • Hidrojen %7-12 • Nitrojen %0-1 • Sül...

Devamını Göster

Yapılarda Yüzey Hazırlığı ve Önemi

Yapılarda Yüzey Hazırlığı ve Önemi

Yapılarda yapılan kaplama işlemlerinde, sağlam bir uygulama elde etmek için uygulama öncesi kesinlikle bir yüzey hazırlığının yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan kaplama işlemi, ister zemin kaplama, isterse su yalıtımı olsun, bu işlemler tek bir seferde değil katmanlar halinde yapılmaktadır. Özetle kaplama işlemleri genellikle aşağıdaki basamaklardan oluşur. 1. Yüzey hazırlığı - Astar 2. Seramik yapıştırıcısı/ 1. kat zemin kaplama/ 1. kat su yalıtımı 3. Seramik/ 2. kat zemin kaplama/ 2. kat s...

Devamını Göster

Mantotherm ile Tüm İklim Koşullarında Tasarruf

Mantotherm ile Tüm İklim Koşullarında Tasarruf

Isı yalıtımı, kapalı mekânların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek için, dış iklim koşullarına karşı yapılan ısıtma-soğutma işlemlerinde kullanılan enerji tasarrufu sağlamak, çevre sorunlarını çözmek ve hava kirliliğini azaltmak için yapılarda alınan her türlü önlemler bütünüdür. Yalıtım aynı zamanda yapıyı dış etkilerden koruyarak ömrünü uzatmakta ve yapı fiziği şartlarını yerine getirdiği için de işletme maliyetlerini düşürmektedir. Isı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru geçme v...

Devamını Göster

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

Günümüzde sürdürülebilir yapılara olan talebin çoğalması ile yapılarda kullanılan ürünlere daha çok dikkat edilmeye başlanıldı. Bu sebeple, yapılarda kullanılacak ürünlerin çevreye zararlı etkisinin en az olacak şekilde geliştirilmesinin önü açıldı. Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Decleration (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü süresinde (hammadde eldesi, üretim ve atık oluşumuna kadar olan tüm basamaklar) ürünün çevreye olan tün etkilerinin incelenmesi ardından verilen bir belgedir. Çevresel...

Devamını Göster

Seramik Yapıştırıcıları

Seramik Yapıştırıcıları

Günümüzde neredeyse her evin, dükkanın, mağazanın, marketin veya otellerin zeminlerinde ve duvarlarında kaplama malzemesi olarak seramik ile karşılaşmak mümkündür. Durum böyle olunca da kullanılan seramiklerin pazar açısından farklılaşması, gelişmesi kaçınılmaz olmaktadır. Aynı zamanda yükselmekte olan büyük ebatlı seramik kullanım trendinin etkisi de günden güne artmaktadır. Büyük ebatlı seramiklerin estetik görünümüyle tüketicilerinde tercihleri arasına kolayca girdiği görülmektedir. Büyük ebatlı seramik...

Devamını Göster