KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Endüstriyel Alanlarda "Zemin Kalitesi"

Endüstriyel Alanlarda "Zemin Kalitesi"

“Ham maddenin mamul ve yarı mamul duruma getirilmesi faaliyetlerine üretim, üretim tekniğine de endüstri ya da sanayi denir.” Ülkelerin ekonomik büyümesinde büyük bir öneme sahip endüstriyel tesislerin, işlevselliği ve operasyonel verimliliği, “zemin kalitesi” gibi çeşitli koşullara bağlıdır. Peki zemin kalitesi, endüstriyel bir tesis için nasıl bu kadar önemli olabilir? Ağır çalışma şartları, tonlarca ağırlıktaki makinelerin sabit ya da hareketli bir şekilde durmaksızın çalışması, kimyasal ...

Devamını Göster

Tamir Harçlarının Sülfata Dayanımının İncelenmesi

Tamir Harçlarının Sülfata Dayanımının İncelenmesi

Uzun yıllar kullanılmak için tasarlanan beton ve betonarme yapıların kullanım süresini kısaltan ve zamanla işlevini geri döndürülmez şekilde yitirmesine neden olan etkilerin başında sülfat etkisi gelmektedir. Sülfat; yer altı suyu, kanalizasyon suları, yağmur suyu, deniz suyu ve toprakla temas eden beton ve betonarme yapıların mekanik özelliklerini olumsuz etkiler. Sülfatın yapıya etkisi, Harcın yapısında bağlayıcı olarak kullanılan portland çimentosu ile sülfat iyonlarının arasında kimya...

Devamını Göster

Yapılarda Yüzey Hazırlığı ve Önemi

Yapılarda Yüzey Hazırlığı ve Önemi

Yapılarda yapılan kaplama işlemlerinde, sağlam bir uygulama elde etmek için uygulama öncesi kesinlikle bir yüzey hazırlığının yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan kaplama işlemi, ister zemin kaplama, isterse su yalıtımı olsun, bu işlemler tek bir seferde değil katmanlar halinde yapılmaktadır. Özetle kaplama işlemleri genellikle aşağıdaki basamaklardan oluşur. 1. Yüzey hazırlığı - Astar 2. Seramik yapıştırıcısı/ 1. kat zemin kaplama/ 1. kat su yalıtımı 3. Seramik/ 2. kat zemin kaplama/ 2. kat s...

Devamını Göster

Epoxy Zemin Kaplamaları

Epoxy Zemin Kaplamaları

Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Epoksiler yapıştırma özellikleri çok iyi olan sentetik reçinelerdir. Suya, aside ve alkaliye dirençleri çok iyidir, zamanla özelliklerini yitirmezler. Kürleme bileşikleri arasında aminler, polifonksiyonal aminler veya asit anhidridler sayılabilir. Yapı kimyasalı üretimlerinde genel olarak aminler ve polifonksiyonal aminler kullanılır. Fiziksel hali düşük viskoziteli sıvıdan erime noktası yüksek katılara kadar değişen ürünler vardır. ...

Devamını Göster

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

Günümüzde sürdürülebilir yapılara olan talebin çoğalması ile yapılarda kullanılan ürünlere daha çok dikkat edilmeye başlanıldı. Bu sebeple, yapılarda kullanılacak ürünlerin çevreye zararlı etkisinin en az olacak şekilde geliştirilmesinin önü açıldı. Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Decleration (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü süresinde (hammadde eldesi, üretim ve atık oluşumuna kadar olan tüm basamaklar) ürünün çevreye olan tün etkilerinin incelenmesi ardından verilen bir belgedir. Çevresel...

Devamını Göster