KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Binalarda Su Yalıtım Malzemesinin Doğru Kalınlıkta Uygulanması

Binalarda Su Yalıtım Malzemesinin Doğru Kalınlıkta Uygulanması

Su yalıtımı, bir binanın yapısal elemanlarına yağmur suyu, yeraltı suyu ve nemin girmesini önlemek için kullanılan malzemelerin birleşimidir. Kullanılan su yalıtım malzemesinin; yüzeyin ihtiyacına göre seçilmesi, uygulama yöntemlerine dikkat edilerek ve doğru kalınlıkta uygulanması büyük önem taşımaktadır. Yapılacak uygulama hataları su yalıtımının gereken performansı gösterememesine neden olacağı gibi binanın ömrünü yüksek ölçüde azaltabilecek etkiye sahiptir. Bu gibi durumlar sonucunda binalara nüfuz eden su ve nem; beton içerisindeki donatıların korozyona uğraması, çürümesi gibi ciddi sorunlara yol açar. Bu şekilde yapının taşıyıcı elemanlarına kadar ulaşan nem özellikle depremin yıkıcı etkilerine davetiye çıkarmaktadır. Jeolojik yapısı nedeniyle aktif fay hatlarına sahip ülkemizde deprem nedeniyle yaşanan kayıplar göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. Su yalıtımı yapılmayan ya da doğru uygulanmayan binaların deprem anında diğer binalara göre yıkılma oranının oldukça fazla olduğu görülmüştür.

Aynı zamanda bu deformasyonlar binada kötü görüntülere ve yaşanılan mekanların sağlıksız hale gelmesine neden olmaktadır. Nem sonucu oluşan küçük küf parçacıklarının solunması astım başta olmak üzere ciddi akciğer rahatsızlıklarına sebep olur. Rutubete maruz kalmanın bir diğer sonucu romatizma ve diğer eklem rahatsızlıklarıdır. Vücut dengesinin korunabilmesi için su yalıtımının önemi oldukça büyüktür.

Yalıtım konusunda yapılan hataların başında, gereken kalitede ve kalınlıkta malzemenin kullanılmaması gelmektedir. Kullanılan su yalıtım malzemesinin elastikiyeti, su itici özellikte olması, kolay hazırlanıp uygulanması kadar doğru şekilde uygulanması da önem taşımaktadır. Ayrıca yalıtım malzemesinin uygulanacak yüzeye uygun olması gerekmektedir. Ürün maruz kalacağı dış etkenlere (yağmur, güneş ışığı, topraktan gelebilecek sülfat atakları gibi) göre seçilmelidir. Ürünün seçilmesinin ardından uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken teknik detaylar performansı yüksek ölçüde etkiler. Kuru film kalınlığı ve sarfiyat miktarının uygulanacak alana uygun olması yüksek önem arz etmektedir. Kullanılacak ürünün tipi ve kuru film kalınlığı; yüzeyin neme, geçici süre ya da sürekli su basıncına maruz kalmasına göre değişkenlik gösterebilir. Uygun ürün seçiminden sonra uygulamanın da doğru yapılması ile su yalıtımdan en yüksek verimin alınması mümkündür.

Yapılan yanlış uygulamalar uzun vadede yüksek meblağlarda maddi zarara neden olabileceği gibi, binanın kullanılamaz hale gelmesi gibi geri dönüşü olmayan kayıplara da yol açabilmektedir.

Binalarda uygulanacak su yalıtımında; mekanların kullanım ve yapısal özelliğine uygun malzemenin doğru kalınlıkta uygulanması hayati önem taşımaktadır.