KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Endüstriyel Zeminlerde Artırılmış Beton Dayanımı ve Tozumazlık

Endüstriyel Zeminlerde Artırılmış Beton Dayanımı ve Tozumazlık

Endüstriyel zemin kaplamaları fabrikalar, açık ve kapalı otoparklar, depo, iş yeri ve hastane gibi ticari alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Endüstriyel alanlardaki zeminlerin hareketli ve sabit yüklere, ağır araç trafiği ve kimyasallara maruz kalması nedeniyle zemine uygulanan ürünlerden ileri düzeyde dayanım beklenir. Bu alanlarda zeminin; dayanımı, tozumazlığı, kaydırmazlığı, kolay temizlenebilir olması ve kullanılan alana uygunluk göstererek uzun ömürlü olması büyük önem taşır.

Kaplama yapılacak yüzeyden beklenen verim ve yüzeyin hangi amaçla kullanılacağı, uygulanacak ürün seçimi konusunda yol gösterecektir.

Endüstriyel zeminlerde yapılan uygulamalardan tam verim alınması için doğru ürün kullanımı ne kadar önemliyse, uygun ortam şartlarının sağlanması ve uygulama yöntemlerinin eksiksiz yapılması da bir o kadar önem taşır.

Yüzeyden yoğun mekanik ve kimyasal dayanım bekleniyorsa dayanıklılığı ile ön plana çıkan, kaydırmaz zemin elde edilebilen ve doğru uygulandığı takdirde kalıcı çözümler sunan MegaZemin Epoksi Zemin Sistemleri kullanarak gerek parlak, gerek tekstürlü, kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek, uzun ömürlü yüzeyler elde edilir.

Kimyasal dayanım beklentisi olmadan pürüzsüz ve tozumaz yüzeylerin elde edilmesi isteniyor ise farklı çözümler de mümkündür.

Beton, içeriğindeki malzemeler nedeniyle tozuma oluşturmaya müsait bir yapıdadır. Bu nedenle betona uygulanacak malzemelerin betonun yapısına penetre olma özelliğine sahip olması gerekir. Uygulamada kullanılan ürünler beton içerisine nüfuz ederek betonun sertleşmesini ve yoğunlaşmasını sağlayarak yüzeyin dayanımını artırdığı gibi tozumasına da engel olur. Bu sayede uzun ömürlü ve sağlıklı beton elde edilir.

Mekanik dayanımı yüksek ve tozumaz yüzeyler elde etmek için silikat esaslı yüzey sertleştirici ürünler kullanılmalıdır. Kullanım alanına ve yüzey durumuna uygun olarak seçilen sodyum silikat esaslı MegaZemin Z901 ve lityum silikat esaslı MegaZemin Z902 yüzey sertleştiricileri kürünü tamamlamış beton yüzey üzerine uygulanarak yüksek mukavemete sahip, estetik zeminler elde edilir.