KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Ramak Kala

Ramak Kala

İş Yerinde meydana gelen çalışan, işyeri yada iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylara Ramak Kala olayları denmektedir. Ramak Kala olayları genel olarak önleyici faaliyetler ile karıştırılabilmektedir. Önleyici faaliyet; Kaza olmadan önceki uygunsuz durumu tespit edip gerekli aksiyonların alınarak kaza olma ihtimalini düşürmek anlamına gelmektedir. Ramak Kala olaylarında ise olay gerçekleşmiştir fakat herhangi bir zarar oluşmamıştır.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları bilimsel çalışmalardır. 17. yüzyıldan sonra da proaktif yaklaşımlar ile kaza olmadan da olası tehlikeler öngörülüp Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) yapılarak çalışanların zarar görmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Herbert William Heinrich(1881-1962)1920’li yıllarda meydana gelmiş 75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalışılmış ve bazı istatistiksel veriler ile halen daha geçerliliğini yitirmemiş sonuçlara ulaşmıştır. Her 100 kazanın yüzde 78’i tehlikeli davranış, yüzde 20’si tehlikeli durum ve yüzde 2!si umulmadık, engellenemeyen olaylar olarak hesaplamış ve Domino Teoremi dediğimiz kaza zincirini sistematik hale getirmiştir. Görüldüğü gibi bu 5 domino taşına benzetilen teoremde eğer sonuçtaki kaza olayını ortadan kaldırmak istiyorsak aradaki taşların en az birini almış olmamız gerekiyor. Burada en kolay yapılacak düzeltme 3.taş olan güvensiz hareketler ve koşulların ortadan kaldırılması ki bizde bunun üzerine çalışmalarımızı şekillendirdik şimdiye kadar.

Heinrich’ in diğer bir istatistiki yaklaşımı da kaza piramididir. Buna göre her 300 ramak kala olayının 29’u küçük ve 1!i büyük kaza olarak görülmekte olup her ramak kala yaşadığınız durumda tehlikeyi görüp istenmeyen sonuçtan uzaklaşmak için gerekli önlemleri almanız sizi hayata bağlayacaktır.

KYK Yapı Kimyasallarında Ramak Kala olayları risk değerlendirme yönetmeliği yayınlandığı günden itibaren Yönetim Sistemleri içerisinde Ramak Kala olayları takip edilmektedir. Mevcut sistemimiz her geçen gün iyileştirilermektedir.2017 yılı içerisinde birim bazında çalışan başına süreç hedefi verilerek etkinliğinin arttırıldığı gözlemlenmiştir. Her bir ramak kala olayı; İSG kurulunda kurul gündem maddesi olarak görüşülmektedir. Biz KYK olarak; ne kadar çok katılım sağlayabilirsek iş kazalarımızı o kadar azaltacağımızı düşünmekteyiz. KYK Yapı Kimyasallarında Ramak Kala olayları kayıt altına alınarak personel periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Ne kadar çok ramak kala o kadar az iş kazası anlayışıyla ilerlemeye devam edeceğiz.

Sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmeniz temennisi ile;