KYK Blog

- Hayatın İçindeki Blog

Sudan Korkmayın!

Sudan Korkmayın!

SUDAN KORKMAYIN!

Su Yalıtımının Tarihçesi

İnsan, doğası gereği atmosferik şartlardan her zaman için kendini korumak istemiştir. Tarih öncesi çağlarda mağaralar bu açıdan iyi bir sığınaktı. İnsanoğlunun yağmur ve fırtınanın getirmiş olduğu olumsuzluklardan kendini korumak istemesi; mağaraların, kayaların arasına gizlenme, daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı kavramının ortaya çıkması sonuçlarını doğurmuştur. Her ne kadar sakınılması gerekenin yukarıdan gelecek su olduğu düşünülse de zaman içinde, yapılardaki teknolojik gelişmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve şartları da şekil değiştirdi.

Ne zaman ki insanoğlu çadırları ile birlikte kıtalar boyunca gezip durmaktan yorularak köklerini salacağı topraklara kavuşma ihtiyacı hissetti, kendi kökleri gibi bina köklerini de toprağın derinliklerine salma ihtiyacı doğdu. Artık sadece bulutlardan gelecek su değil, yeraltı suları da yaşadığımız binalar için tehdit oluşturmaya başladı.

Bilinen en eski su yalıtım projesi, Babil'in Asma Bahçeleri'dir. Yirminci yüzyılın başlarında, su yalıtım projeleri daha yaygın ve olağan bir hale gelerek, özellikle tüneller, barajlar, havuzlar ve su ile ilgili diğer yapılarda kullanılır olmuştur. Yaya kaldırımı altında bulunan yeraltı mahzenleri de kömür katranı-zift örtüler ile korunmuştur.

Neden Su Yalıtımı?

Zemin üstündeki yapı elemanlarını, yağış sularının ve asidik atmosfer gazlarının zararlarından korumak amacıyla, zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla su yalıtımı yapılmaktadır.

Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar.

 • Su Yalıtımı Yapıyı Korur
 • Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine yol açar. Bu nedenle özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde su yalıtımının yaşamsal bir önemi vardır.

 • Su Yalıtımı Konfor Sağlar
 • Su yalıtımı, ıslak hacimlerden alt katlara doğru gerçekleşebilecek olası su kaçaklarını engelleyerek konforlu yapıların elde edilmesini sağlarken, bakteri, küf vb. organizmaların oluşmasını önler.

 • Su Yalıtımı Ekonomiye Katkıda Bulunur
 • Suyun olumsuz etkileri yapıların kullanım ömrünü azaltır. Bu da ekonomik bir kayıptır.

KYK Su Yalıtımı Ürün Grubumuz

Su yalıtımı; doğru detay, etkin uygulama ve nitelikli ürün bütünüyle, bir uzmanlık dalıdır. Bunun bilincinde olarak, ürün yelpazemizi güçlendirmeye ve bu bilinci arttırmaya yönelik çalışmalarımız ile sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz!

 • Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 • Son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen yarı elastik Megaİzo Lastik 7; içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik Megaİzo Lastik 10; son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, UV dayanımlı Megaİzo Lastik 15 ve 2016 senesinde lansmanını yaptığımız nemli / yarı ıslak yüzeylerde kullanıma uygun, tam elastik Megaİzo Lastik 11 su yalıtım malzemeleridir. Çimento esaslı Megaİzo Kristalize ise pozitif ve negatif su basıncına dayanımlı kristalize su yalıtım harcıdır.

 • Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 • Elastomerik polimer esaslı son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen %600 elastik, UV dayanımlı, tek bileşenli, kullanıma hazır Megaİzo Lastik 6 ve elastomerik polimer esaslı, iç mekanlarda son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen kullanıma hazır, elastik Megaİzo Lastik 5 su yalıtım malzemeleridir.

 • Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
 • Elastikiyeti, performansı, uygulama kolaylığı ve derz gerektirmeyen yekpare uygulamasıyla geniş kullanım alanına sahip poliüretan esaslı yeni nesil su yalıtım malzemesidir. Son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen %800 elastik Megaİzo PU 7; içme suyu ile temasa uygun Megaİzo PU 10; son kat kaplama malzemesinden önce veya son kat olarak uygulanabilen, UV dayanımlı %900 elastik Megaİzo PU 15 ve bitüm modifiyeli, çift bileşenli, %2400 elastik Megaİzo PU 6 su yalıtım malzemeleridir.

 • Bitümlü Su Yalıtım Malzemeleri
 • 1. Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri

  Polimer modifiye edilmiş, bitüm emülsiyon esaslı, elastik su yalıtım malzemeleridir. Tek bileşenli kauçuk katkılı Megaİzo K ile çift bileşenli Megaİzo 2K ürünlerimiz bu ürün grubundadır.

  2. Serme esaslı su yalıtım malzemeleri

  Polyester keçe veya cam tülü taşıyıcılar ile fiziksel direnci arttırılmış, polimer bitüm ile kaplanarak SBS veya APP katkılı modifiye edilmiş su yalıtım malzemesidir. Cam tülü taşıyıcılı membranlar Megaİzo CT, polyester keçe taşıyıcılı membranlar Megaİzo PK ve arduvaz mineralli membranlar Megaİzo AR markalı ürünlerimiz mevcuttur.